Smart Flanders

Vlaamse steden werken samen rond real-time open data.

Over Smart Flanders

Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans lanceerde op 1 januari 2017 het “Smart Flanders-programma”, een ondersteuningsprogramma dat door onderzoekers van imec uitgevoerd wordt en loopt tot eind 2019. De Vlaamse overheid ondersteunt daarmee de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel in hun ontwikkeling tot smart cities. Smart Flanders doet dit door te focussen op real-time open data en gedeelde referentiemodellen, en is erop gericht samenwerking tussen steden en actoren uit de quadruple helix te stimuleren.

Imec ondersteunt de steden met interdisciplinaire kennis over open data en het aan elkaar verbinden ervan. Onderzoekers met achtergronden in businessmodellering, bestuurskunde en computerwetenschappen werken samen om meer Vlaamse open data gepubliceerd te krijgen. Voor imec is open data een van de belangrijke bouwstenen in de evolutie naar slimmere steden.

Open Data Charter

Het open-data charter werd in de zomer van 2018 goedgekeurd en bekrachtigd door de 13 Vlaamse centrumsteden. In dit charter worden 20 principes uitgesproken die erop gericht zijn data op een duurzame manier te ontsluiten, met het oog op transparantie en het maximaliseren van hergebruik door derde partijen. Data vormen de basis van innovatieve Smart City-oplossingen en zijn een conditio sine qua non voor elke nieuwe app of dienst die men zich in stedelijke context kan inbeelden. Wanneer deze gegevens opengesteld worden zodat burgers, kleine en grote bedrijven, het middenveld en andere geïnteresseerde partijen ze ook kunnen hergebruiken, wordt dit potentieel gemaximaliseerd. Ondertussen nam ook de Vlaamse Overheid deze 20 principes over.

 

 

Pilootproject parkeerplaatsen

In 2017 presenteerde imec een proof-of-conceptwaarin je real-time inzicht krijgt in de beschikbare parkeerplaatsen in vier Vlaamse steden. Ongeveer 30% van het verkeer in een stad is zoekverkeer. Als automobilisten beter worden geïnformeerd over off-street parkeerplaatsen, kan dit verkeer meer rechtstreeks naar een beschikbare parkeerplaats gaan. Ze kunnen deze informatie krijgen via veel verschillende wegen: via borden langs de weg, via interfaces in de wagen, via routeplannings-apps, via de radio, via gespecialiseerde parkeer-apps, enzovoort. Al deze interfaces van dezelfde kwaliteit data voorzien is een echte open data-uitdaging. De gegevens uit onze proof-of-concept zouden aan deze uitdaging een antwoord kunnen bieden. Binnen Smart Flanders worden in de toekomst nog in andere domeinen proof-of-concepts uitgewerkt, bijvoorbeeld rond open toegankelijkheidsinformatie en open data rond drukte in de stad.

Meer informatie

Op de website van Smart Flanders vind je meer details over het driejarig programma en over het pilootproject. Je leest er ook het volledige open data charter en er is een pagina met informatie voor ontwikkelaars.

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies