HomeShare

Nog eens een miljard mensen voeden tegen 2025

Elke seconde komen er op onze planeet 3 mensen bij. Dit betekent dat de wereldbevolking groeit met 260.000 mensen per dag. Tegen 2025 zullen er 8 miljard mensen op aarde zijn. Het voeden van nog eens een miljard monden stelt ons voor een ongeziene uitdaging.

 

Om voor die almaar groeiende bevolking voldoende voedsel te voorzien, is duurzamere voedselproductie en slimmere landbouw nodig.

Precisielandbouw kan het verschil maken

Met precisielandbouw kunnen boeren op een zeer nauwkeurige manier omgaan met variabelen op het land. Bodem, weersomstandigheden, vegetatie en water verschillen van plaats tot plaats. Door die variaties nauwgezet op te volgen, in kaart te brengen en te beheren, kunnen landbouwers meer voedsel telen met minder middelen en een lagere productiekost.

De aarde in kleuren zien

Als boeren veranderingen in hun gewassen kunnen opsporen die niet met het blote oog of een gewone camera te zien zijn, kunnen ze actie ondernemen vóór het te laat is. Door gebruik te maken van een camera die de aarde waarneemt in meer kleuren dan het traditionele rood, groen en blauw van RGB-camera’s kunnen veranderingen sneller en nauwkeuriger worden ontdekt. Voor een nauwgezette monitoring kunnen boeren een beroep doen op de technologie van hyperspectrale beeldvorming, waarbij veel kleuren per beeld worden vastgelegd.

Camera’s op drones

Onderzoekers van imec zijn de uitdaging aangegaan om de camera’s nauwkeurig, klein en licht genoeg te maken om door drones te kunnen worden vervoerd. Door deze nieuwe technologie te combineren met de beeldverwerking van VITO en met ESA samen te werken aan teledetectiesatellieten werd een krachtige camera gebouwd die gemakkelijk op een onbemand vliegtuigje past. De camera kan gedetailleerde gegevens verzamelen voor de precisielandbouw, en verder worden ingezet in de bosbouw, de monitoring van biomassa en het beheer van afval en verontreiniging.

 

Op die manier draagt imec bij aan een duurzame voedselproductie en een duurzame planeet.

Gerelateerd

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies