City of Things

Hoe we het intuïtieve Internet of Things kunnen inzetten om leven en werken in de stad aangenamer en duurzamer te maken

CoT voor burgers

Lees meer

CoT voor overheden

Lees meer

CoT voor bedrijven

Lees meer

CoT voor onderzoekers

Lees meer

Een grootschalige, levensechte proeftuin voor nieuwe technologie

In City of Things werken imec, de stad Antwerpen en het Vlaamse Gewest samen om van Antwerpen een proeftuin te maken waarin bedrijven, onderzoekers, burgers en beleidsmedewerkers kunnen experimenteren met slimme technologieën die het leven in de stad aangenamer en duurzamer kunnen maken. Met hun IoT-experimenten willen de partners van Antwerpen een toonaangevend voorbeeld in Europa maken, zowel op technologisch vlak als wat het opzetten van een proeftuin betreft. Ze willen als het ware het archetype van de slimme stad van morgen ontwikkelen.

In één zorgvuldig uitgekozen stadsdeel – de zogeheten ‘Smart Zone’ – wordt een fijnmazig netwerk van slimme sensoren en draadloze gateways geïnstalleerd; aan gebouwen, in straten, op pleinen en aan andere stadsobjecten. Deze sensoren zullen het mogelijk maken om in realtime een heel aantal parameters te monitoren, o.a. luchtkwaliteit, (fiets)verkeer, voetgangersstromen of energieverbruik. De bedoeling is dat burgers rechtstreeks kunnen interageren met de slimme toepassingen die hieruit ontstaan, bijvoorbeeld via interactieve digitale signalisatie; applicaties waarvoor gebruikers dus geen smartphone, tablet of ander (slim) toestel nodig hebben.

imec CoT smart zone

Door de meeste slimme ontwikkelingen in één zone te concentreren (in plaats van de experimenten over de hele stad te spreiden) kunnen de verzamelde gegevens beter worden gecombineerd en gecorreleerd. Met deze nieuwe inzichten kan het leven in de stad vervolgens verbeterd worden. Toch blijft het ook mogelijk om op andere plekken in de stad experimenten op te zetten, bijvoorbeeld in de Haven van Antwerpen, die steeds meer uitgroeit tot een van de belangrijkste hubs voor proeftuinprojecten en technologisch onderzoek.

Een unieke samenwerking

In Antwerpen zijn de omstandigheden ideaal om een levensechte proeftuin tot stand te brengen. De stad is groot genoeg om toepassingen uitgebreid te testen en toch klein genoeg om de kosten en de tijd die nodig is voor de ontwikkeling ervan in de hand te houden. Antwerpen, en meer bepaald de ‘Smart Zone’, biedt ook een interessante mix van scholen, kantoren, bedrijven en winkels, zodat diverse toepassingen kunnen worden ontwikkeld die in uiteenlopende behoeften voorzien.

De specifieke kenmerken van de stad, de uitgebreide steun van de lokale overheid, de deskundigheid van imec en het unieke ecosysteem van partners vormen een topcombinatie en maken van het City of Things-project een uniek initiatief dat zich onderscheidt van smart city-programma’s die elders in de wereld worden opgezet.

De betrokkenheid van de stad maakt het mogelijk om procedures, juridische aspecten en regelgevende processen te stroomlijnen, vooral in de ‘Smart Zone’. Zo ontstaat een aantrekkelijke omgeving voor bedrijven en onderzoekscentra die Antwerpen als proeftuin willen gebruiken voor hun smart city-toepassingen

Stimuleren van smart city-onderzoek

Imec grijpt het City of Things-initiatief aan om smart city-technologieën te helpen ontwikkelen en verfijnen. Dit kan alleen maar slagen als bedrijven en onderzoekers mee in het programma stappen en imec-technologie combineren met hun eigen unieke smart city-expertise.

Om van Antwerpen een aantrekkelijke smart city-proeftuin te maken, rolt imec een robuuste infrastructuur uit die een complex netwerk van sensoren kan dragen. Dit is een heterogeen web dat diverse protocollen en communicatiestandaarden ondersteunt, zoals Zigbee, wifi, LoRa en SigFox. Dit web is verbonden met een technologie-neutrale en robuuste infrastructuur voor dataopslag en -analyse, met een uitgebreide reeks tools om data te vertalen in echte kennis.

Maar als je een stad slim wil maken, heb je meer nodig dan technologie. De behoeften van de gebruikers moeten centraal staan. Hier speelt het imec.livinglabs-team een belangrijke rol. Zij kijken erop toe dat alle technologische ontwikkelingen aansluiten bij de visie van de gebruikers, of dat nu burgers, bedrijven, onderzoekers of beleidsmedewerkers zijn. Met andere woorden: alle City of Things-toepassingen worden samen met eindgebruikers gecreëerd, getest en gevalideerd

De City of Things beveiligen

Talrijke sensoren en slimme apparaten verzamelen onafgebroken een enorme hoeveelheid gegevens over parameters zoals luchtkwaliteit of verkeer, maar ook over de locatie en het gedrag van mensen. Dit gaat gepaard met een nieuwe uitdaging: hoe maak je optimaal gebruik van deze datasets zonder de privacy en anonimiteit van de gebruikers in het gedrang te brengen?

De imec Smart City Meter toonde aan dat 63% van de burgers bereid is om gegevens te delen in ruil voor smart city-diensten die het wonen en werken in de stad eenvoudiger maken. Tegelijkertijd gaven de respondenten echter ook aan dat dit met respect voor de privacy van burgers moet gebeuren. 88% gaf immers aan dat zij sterk gehecht zijn aan (en bezorgd zijn over) hun privacy. Precies daarom heeft imec binnen het City of Things-initiatief een speciaal team samengesteld dat zich uitsluitend bezighoudt met de ethische en privacy-gerelateerde bezorgdheden van burgers, bedrijven, onderzoekers, beleidsmedewerkers en imec zelf.

Op hardware-niveau onderzoekt deze groep experts bovendien hoe sensoren en slimme apparaten duurzaam en kostefficiënt kunnen worden beveiligd tegen hacken. Op dataniveau wil het team dan weer een delicaat evenwicht bereiken tussen enerzijds respect voor de privacy van de gebruikers - door data te anonimiseren en niet op individueel niveau te gebruiken, maar te clusteren in gebruikersgroepen - en anderzijds garanties dat de data accuraat genoeg blijven, omdat ze anders hun effectiviteit verliezen. Het team omvat ook juridische experts, die de City of Things-partners adviseren en daarnaast proberen om de huidige voorschriften en beleidsmaatregelen up-to-date te brengen met de nieuwe realiteit van een slimme stad.

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over.

Accepteer cookies