City of Things projecten

Concrete voorbeelden die aantonen hoe technologie het leven in de stad kan verbeteren

Een mobiele sensor die diverse aspecten van de luchtkwaliteit meet

Huidige partners: imec, bpost, UAntwerpen, UGent

Schone lucht gaat ons allemaal aan. En hoewel we vaag beseffen dat een mogelijk gebrek aan schone lucht één van de nadelen van het leven in de stad is, weten slechts weinig mensen echt hoe het met de luchtkwaliteit in hun omgeving is gesteld. Om die informatiekloof te dichten, ontwikkelde imec een sensorbox die diverse aspecten van de luchtkwaliteit meet.

Door dergelijke sensoren op verschillende plaatsen in de stad te installeren, kunnen we fijnmazige, realtime data verzamelen. Daarbij kunnen we gebruik maken van statische of mobiele sensoren. Zo hebben we voor één van onze projecten sensorboxen op het dak van een aantal bestelbusjes van bpost aangebracht. Terwijl de voertuigen de stad doorkruisen, meten de sensoren continu de luchtkwaliteit. De data bestrijken daardoor een veel grotere geografische zone dan met één vaste sensor mogelijk zou zijn.

Na verwerking worden de resultaten gepubliceerd als een open set milieugegevens. Door deze data publiek beschikbaar te stellen en makkelijk toegankelijk te maken, hebben ze een grotere impact op alle potentiële stakeholders:

  • Burgers kunnen hun dagelijkse gewoontes aanpassen op basis van de resultaten. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om langs een andere weg naar hun werk te fietsen, omdat de lucht op dat traject gezonder is.
  • Onderzoekers kunnen de realtime open datasets verwerken in nieuwe onderzoeksprojecten.
  • Bedrijven kunnen ze gebruiken om nieuwe, innovatieve businessmodellen te ontwikkelen.

Wordt dit jouw volgende belangrijke onderzoeks- of bedrijfsproject?
Kan jouw idee smart city-innovatie naar een hoger niveau tillen?
Neem dan contact op met Nik van den Wijngaert (Business Development Manager City of Things). 

Interactie met burgers stimuleren door middel van locatie- en event-gebaseerde triggers

Huidige partners: imec, UAntwerpen, UGent

Een stad is slim als ze beantwoordt aan de behoeften van haar burgers. Interactie met die burgers is daarom essentieel. Imec deed op dit domein al heel wat ervaring op met proeftuinonderzoek (via imec.livinglabs), waarbij de betrokkenheid van de gebruikers centraal staat.

In het kader van het City of Things-programma werkten we aan een WAPPR-smartphoneapp die rechtstreekse communicatie met burgers mogelijk maakt. Via de app raadplegen burgers informatie afkomstig van de slimme stad; bovendien kunnen ze met die stad interageren door te reageren op locatie-, beacon- en event-gebaseerde triggers. Op die manier delen zij hun dromen voor de stad, geven ze aan wat hun prioriteiten zijn, rapporteren ze problemen, geven ze feedback over de dienstverlening, enz.

Wordt dit jouw volgende belangrijke onderzoeks- of bedrijfsproject?
Kan jouw idee smart city-innovatie naar een hoger niveau tillen?
Neem dan contact op met Nik van den Wijngaert (Business Development Manager City of Things). 

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies