De vier hoekstenen van de City of Things

Een stad die door iedereen, en voor iedereen, is bedacht

De opkomst van het Internet of Things schept kansen om met vernieuwende ideeën - en op een (slimme) innovatieve manier - oplossingen uit te werken voor stedelijke uitdagingen zoals mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid; uitdagingen die niet alleen relevant zijn voor de lokale overheden, maar ook voor de burgers zelf én voor onderzoekers en bedrijven. Eén van de sterktes van het City of Things-initiatief (CoT) is precies dat het al die stakeholders betrekt. Het programma wil van Antwerpen een proeftuin maken waarin bedrijven, onderzoekers, burgers en beleidsmedewerkers samen experimenten kunnen opzetten om slimme technologieën te creëren, te testen en te verfijnen - met de uiteindelijke bedoeling om het leven in de stad aangenamer en duurzamer te maken.

CoT voor bedrijven

Meer lezen

CoT voor onderzoekers

Meer lezen

CoT voor burgers

Meer lezen

CoT voor overheden

Meer lezen

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies