De sterkte van collaboratief onderzoek

Het unieke aan City of Things is ons sterk netwerk van partners met ruime expertise inzake smart city-innovatie. Verschillende onderzoeksinstellingen en universiteiten hebben nu al een cruciaal aandeel in de City of Things, en zijn bij vrijwel al onze projecten betrokken. Omdat we overtuigd zijn van de kracht van collaboratief onderzoek willen we ons netwerk van onderzoekspartners verder uitbreiden. 

Een aantrekkelijk ecosysteem dat alle stakeholders verenigt

Het City of Things-programma haalt zijn kracht uit de samenwerking tussen de diverse stakeholders, zoals bedrijven, lokale overheden, onderzoeksinstellingen en burgers. Om smart city-innovatie te stimuleren, moeten we onze expertise delen en voortbouwen op elkaars ontdekkingen en realisaties. Als je besluit om mee te doen met het City of Things-programma maak je integraal deel uit van dit aantrekkelijke ecosysteem.

Als je toetreedt tot een van onze onderzoekstrajecten (bijvoorbeeld over scanners voor voorbijgangers, gedragswijzigingen en digitale signalisatie) krijg je de kans om samen te werken met andere onderzoekers en industriepartners. Op die manier slaag je er niet alleen in om je eigen onderzoek te versnellen, maar help je ook om smart city-innovatie naar een hoger niveau te tillen.

Laat onze technologische expertise voor jou renderen

Het Internet of Things is de drijvende kracht achter slimme steden. Om dat IoT op te bouwen, rollen we een robuust netwerk en een stevige data-architectuur uit. Het heterogene netwerk dat we hebben ontwikkeld, ondersteunt diverse protocollen en communicatiestandaarden (zoals Zigbee, wifi, LoRa, SigFox, NB-IoT, enz.). Het is daardoor in staat om de sensoren, gateways en actuatoren die op talrijke plaatsen in de stad zijn geïnstalleerd, te laten communiceren. De verzamelde gegevens komen terecht in een technologieneutrale infrastructuur voor dataopslag en -analyse, met een uitgebreide reeks tools om data te vertalen in echte kennis.

Onze proeftuinmethodologie

Slimme steden gaan over veel meer dan louter technologie. Het imec proeftuinteam (imec.livinglabs) zorgt ervoor dat alle technologische ontwikkelingen aansluiten bij de visie van de gebruikers, ongeacht of dat burgers, bedrijven, onderzoekers of overheden zijn. Alle smart city-toepassingen die in het kader van de City of Things worden ontwikkeld, worden door de eindgebruikers gecreëerd, getest en gevalideerd. Als onderzoeker kan je gebruik maken van de ruime expertise van imec inzake proeftuinonderzoek. Meer informatie over imec.livinglabs vind je op onze website.

Open toegang tot een schat aan realtime data

In de context van het City of Things-programma worden sensoren, gateways en actuatoren in de stad geïnstalleerd en verbonden met een gemeenschappelijke data back-end. Zo verzamelen en bewaren we zeer diverse data over stadsparameters zoals verkeersstromen, energieverbruik, luchtkwaliteit, geluidsniveaus, enz.
 
Omdat een slimme stad volgens ons ook een open en transparante stad is, willen we die data ook openstellen. Ons platform biedt je bijgevolg een schat aan informatie en relevante feedback om je onderzoek te versnellen.

Sluit aan bij het ultieme netwerk voor smart city-onderzoek

In het City of Things-initiatief werken imec, de stad Antwerpen en het Vlaams Gewest samen om van Antwerpen een grootschalige proeftuin te maken voor het testen en ontwikkelen van smart city-technologie. Met dit unieke project willen we een drijvende kracht worden voor het onderzoek naar - en de ontwikkeling van - slimme steden.

Kan jij met je onderzoek een bijdrage leveren aan ons project? Treed dan toe tot ons partnernetwerk! 

Neem contact op met Nik Van den Wijngaert (Business Development Manager City of Things).

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies