Het begin van een nieuw (microchip)tijdperk

Het nieuwe tijdperk van het Internet der Dingen, van slimme toepassingen, zal meer dan ooit het tijdperk van de opmars van de chips zijn.
Lees het verhaal

Wij zijn een vertrouwde R&D partner voor bedrijven, start-ups en universiteiten en onderzoek en innovatie zitten in ons DNA.

Wij combineren ons sinds lang erkend leiderschap in microchiptechnologie met solide expertise in software en ICT om de basis te leggen voor een meer gepersonaliseerde gezondheidszorg, slimmere steden, schonere energie en oplossingen voor efficiëntere mobiliteit, logistiek en productie.

Wij zijn het enige aanspreekpunt voor innovators en ondernemers die de mogelijkheden van geavanceerde technologieën willen verkennen.

We are imec. We shape the future. 

Onze expertise

Smart Mobility

Wij maken slimme zelfrijdende auto’s mogelijk

Overheden en mobiliteitsexperts bestuderen al jaren allerlei ingrepen om het aantal auto-ongevallen te verminderen en de bijbehorende doden en gewonden te voorkomen. Ondertussen lijken ook de pogingen om het fileleed te verzachten een verloren strijd, want de files worden alleen maar langer. Het is met andere woorden tijd voor een nieuwe mobiliteitsaanpak: lang leve de ‘slimme mobiliteit’.
Ontdek Smart Mobility

Smart Health

Wij brengen geavanceerde diagnosetechnieken en precisiegeneeskunde in het bereik van iedereen

Nu meer mensen langer dan ooit leven en het aantal chronische zieken stijgt, staan traditionele gezondheidssystemen onder zware druk. Met andere woorden: schaarse medische middelen (gespecialiseerd personeel, budgetten, enz.) kunnen nauwelijks gelijke tred houden met de snelgroeiende vraag vanuit de patiënten. Maar imec ziet een andere toekomst, waarin slimme gezondheidsconcepten zoals geavanceerde diagnosetechnieken en precisiegeneeskunde in het bereik van iedereen komt.
Ontdek Smart Health

Smart Logistics

Wij stellen bedrijven in staat om te surfen op de golf van de 4e Industriële Revolutie

Volgens het World Economic Forum is dit de vooravond van een technologische revolutie die de manier waarop wij leven en werken fundamenteel zal veranderen. Wij staan met andere woorden op de rand van de Vierde Industriële Revolutie, een revolutie die wordt gekenmerkt door concepten zoals automatisering, interactie tussen mens en computer, het Internet of Things en cloudcomputing.
Ontdek Smart Logistics

Smart Energy

Wij creëren een groene en duurzamere toekomst

De klimaatopwarming is een reële bedreiging, er moet snel worden afgestapt van fossiele energiebronnen als aardolie, steenkool en gas en kerncentrales hebben recent een aantal problemen opgeleverd. Hierdoor stijgt de politieke en maatschappelijke belangstelling voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en ‘slimme elektriciteitsnetwerken’.
Ontdek Smart Energy

Smart Cities

Imec toont hoe steden in de toekomst slimmer kunnen worden

Met zijn ‘City of Things’ initiatief – in samenwerking met de stad Antwerpen – legt imec een grootschalige proeftuin aan – met een oppervlakte van 80 vierkante kilometer – voor de slimme steden van morgen. Duizenden inwoners en bezoekers van Antwerpen zullen kunnen communiceren (en interageren) met een grootaantal slimme toestellen en sensoren. Dit is de grootste ‘smart city’ proeftuin in Europa, die technologie-ondernemers een unieke kans biedt om samen met gebruikers producten en diensten van de toekomst te ontwikkelen, te testen en te optimaliseren.
Ontdek Smart Cities