OnePlanet delivers innovative applications for sustainable farming and food supply
/OnePlanet delivers innovative applications for sustainable farming and food supply

Press release

OnePlanet delivers innovative applications for sustainable farming and food supply

Using integrated photonics as the core technology

Dutch version

About OnePlanet Research Center

OnePlanet Research Center is a multidisciplinary collaboration between Wageningen University & Research (WUR), Radboud University, Radboudumc, and global nano-technology player imec. OnePlanet uses the latest chip and digital technologies to contribute to a society where everyone can live healthily, and access healthy and sustainable food. In three years, OnePlanet went from a vision to create a better future to a physical R&D hub with some 100 employees working at its Wageningen and Nijmegen sites. With all its employees and social and industrial partners, OnePlanet develops breakthrough and implementable innovations for real-life applications.

OnePlanet levert slimme toepassingen voor duurzame landbouw en voedselvoorziening

Met geïntegreerde fotonica als basistechnologie

Wageningen, 24 oktober 2022 – OnePlanet Research Center staat in de startblokken om de komende zes jaar sensoren te ontwikkelen voor onder meer toekomstgerichte landbouwsystemen en de groei van plantaardige eiwitten. Deze sensoren zullen bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening. Daarbij maakt het onderzoekscentrum gebruik van geïntegreerde fotonica. Deze sleuteltechnologie maakt de sensoren sneller, lichter, duurzamer en uiteindelijk goedkoper. OnePlanet was awarded a contribution from the National Growth Fund earlier this year from PhotonDelta to develop the sensors. Vanaf 2023 start OnePlanet met de ontwikkeling van zes toepassingen die onder meer de groei van gewassen meten, de kwaliteit en kwantiteit van eiwitten in plantaardig voedsel en de uitstoot van stikstof in de lucht.

Geïntegreerde fotonica

Geïntegreerde fotonica maakt gebruik van fotonen (licht) – in plaats van elektronen (elektriciteit) – om informatie over te dragen en te verwerken. Fotonische chips, ook wel photonic integrated circuits (PIC’s) genoemd, integreren fotonische functies in microchips. Deze chips ondersteunen duurzame, schaalbare, betaalbare en energiezuinige oplossingen die nodig zijn voor bijvoorbeeld toekomstgerichte voedselproductie, het fijnmazig kunnen meten van luchtkwaliteit, of preventieve gezondheid.

Samenwerking

OnePlanet ontwikkelt technologische toepassingen voor precisie landbouw, voedselvoorziening, omgeving en gezondheid. Het is een multidisciplinaire samenwerking tussen Wageningen University & Research (WUR), Radboud Universiteit, Radboudumc en onderzoekscentrum imec. Voor de projecten vanuit het Groeifonds werkt OnePlanet samen met TU Delft en TU Eindhoven. TU Delft heeft de basiskennis over de fotonicatechnologie verder ontwikkeld, TU Eindhoven heeft met een spin-off als MantiSpectra de mogelijkheid om kennis te valoriseren. OnePlanet gebruikt de bijdrage uit het Groeifonds onder meer om met de verschillende markt- en onderzoekspartijen voedselproductieprocessen te optimaliseren door slim gebruik te maken van sensoriek en artificiële intelligentie. Daarbij bouwt OnePlanet voort op de fotonische microchiptechnologie van imec in Leuven.

Lex Oosterveld, Principal Scientist bij OnePlanet: “Met de bijdrage uit het groeifonds brengen we alle partijen bij elkaar die nodig zijn om toepassingen te ontwikkelen, te valideren en potentieel naar de markt te brengen.”

Slimme toepassingen

Sinds de bekendmaking van de verdeling uit het Nationaal Groeifonds werkt OnePlanet voortvarend aan de voorbereiding om begin 2023 van start te kunnen. Zo is er een onderzoeksteam samengesteld en zijn de onderwerpen gekozen om slimme toepassingen met geïntegreerde fotonica te ontwikkelen. Zoals het real time meten van de groei van gewassen, de nutriënten en sapstromen in de planten met sensoren die toegepast kunnen worden op een drone, een robot of op de plant zelf met een leaf clip. Andere applicaties zijn het meten van luchtkwaliteit, waaronder stikstof, en de kwantiteit en kwaliteit van eiwit in voedselproductieprocessen.

Over OnePlanet Research Center

OnePlanet Research Center is een multidisciplinaire samenwerking tussen Wageningen University & Research (WUR), Radboud Universiteit, Radboudumc en nanotechnologie wereldspeler imec. OnePlanet gebruikt de nieuwste chip- en digitale technologieën om bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen gezond kan leven en toegang heeft tot gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. In drie jaar tijd ging OnePlanet van een visie om een betere toekomst te creëren naar een fysieke R&D-hub met ongeveer 100 medewerkers werkend op de locaties Wageningen en Nijmegen. Met al haar medewerkers en haar maatschappelijke en industriële partners ontwikkelt OnePlanet baanbrekende en implementeerbare innovaties voor real-life toepassingen.