Betaalbare en efficiënte kankerbehandeling dankzij chiptechnologie

Elk jaar wordt er wereldwijd bij 14,1 miljoen mensen kanker vastgesteld. Kunnen we deze trend ombuigen?
Discover the story

Met de COVID-19 pandemie heeft imec verschillende maatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van de imec medewerkers te beschermen en om de impact op de continuïteit van imec, op onze activiteiten, ons onderzoek en onze samenwerking met partners te beperken. We willen benadrukken dat imec zich verder zal blijven inzetten om zijn rol te blijven vervullen als een wereldwijd R&D-centrum en innovatiepartner.

Lees meer

As a trusted R&D partner of companies, start-ups and academia, research and innovation are in our DNA.

We combine our longstanding leadership in microchip technology with in-depth expertise in software and ICT to lay the foundation of a more personalized healthcare, smarter cities, cleaner energy and more efficient mobility, logistics and manufacturing solutions.

We are a single point of contact for innovators and entrepreneurs who want to explore the potential of advanced technologies.

We are imec. We shape the future.

Our expertise

Smart Mobility

Wij maken slimme zelfrijdende auto’s mogelijk

Overheden en mobiliteitsexperts bestuderen al jaren allerlei ingrepen om het aantal auto-ongevallen te verminderen en de bijbehorende doden en gewonden te voorkomen. Ondertussen lijken ook de pogingen om het fileleed te verzachten een verloren strijd, want de files worden alleen maar langer. Het is met andere woorden tijd voor een nieuwe mobiliteitsaanpak: lang leve de ‘slimme mobiliteit’.
Ontdek Smart Mobility

Smart Health

Wij brengen geavanceerde diagnosetechnieken en precisiegeneeskunde in het bereik van iedereen

Nu meer mensen langer dan ooit leven en het aantal chronische zieken stijgt, staan traditionele gezondheidssystemen onder zware druk. Met andere woorden: schaarse medische middelen (gespecialiseerd personeel, budgetten, enz.) kunnen nauwelijks gelijke tred houden met de snelgroeiende vraag vanuit de patiënten. Maar imec ziet een andere toekomst, waarin slimme gezondheidsconcepten zoals geavanceerde diagnosetechnieken en precisiegeneeskunde in het bereik van iedereen komt.
Ontdek Smart Health

Smart Industries

Wij stellen bedrijven in staat om te surfen op de golf van de 4e Industriële Revolutie

Volgens het World Economic Forum is dit de vooravond van een technologische revolutie die de manier waarop wij leven en werken fundamenteel zal veranderen. Wij staan met andere woorden op de rand van de Vierde Industriële Revolutie, een revolutie die wordt gekenmerkt door concepten zoals automatisering, interactie tussen mens en computer, het Internet of Things en cloudcomputing.
Ontdek Smart Industries

Smart Energy

Wij creëren een groene en duurzamere toekomst

De klimaatopwarming is een reële bedreiging, er moet snel worden afgestapt van fossiele energiebronnen als aardolie, steenkool en gas en kerncentrales hebben recent een aantal problemen opgeleverd. Hierdoor stijgt de politieke en maatschappelijke belangstelling voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en ‘slimme elektriciteitsnetwerken’.
Ontdek Smart Energy

Smart Cities

Wij lopen voorop in het creëren van de slimme steden van morgen, die levenskwaliteit naar een totaal nieuw niveau tillen

Momenteel woont de helft van de wereldbevolking in een stad; en tegen 2050 zou dat zelfs gaan om 75%. Door deze evolutie staan steden voor grote uitdagingen wat betreft mobiliteit, veiligheid, milieu en stadsplanning.
Ontdek Smart Cities

Smart Education

We verhogen de leerefficiëntie door het inzetten van slimme technologieën

Imec’s smart education programma focust op het doelgericht inzetten van educatieve technologie in het onderwijs. Centraal staat de ontwikkeling en het testen van slimme technologieën (sensoren, algoritmes, adaptieve leerplatformen, enz.) die nodig zijn voor het faciliteren van interactie en collaboratie tijdens het leerproces en voor de introductie van leeroplossingen-op-maat. In de huidige kennismaatschappij zijn zulke oplossingen cruciaal om ieder van ons toe te laten optimaal kennis te verwerven en vaardigheden aan te scherpen, op een manier die is aangepast aan individuele leerkenmerken.
Ontdek Smart Education

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies