CMOS: advanced and beyond
Discover why imec is the premier R&D center for advanced logic & memory devices.
Connected health solutions
Explore the technologies that will power tomorrow’s wearable, implantable, ingestible and non-contact devices.
Life sciences
See how imec brings the power of chip technology to the world of healthcare.
Sensor solutions for IoT
Dive into innovative solutions for sensor networks, high speed networks and sensor technologies.
Artificial intelligence
Explore the possibilities and technologies of AI.
More expertises
Discover all our expertises.
Research
Be the first to reap the benefits of imec’s research by joining one of our programs or starting an exclusive bilateral collaboration.
Development
Build on our expertise for the design, prototyping and low-volume manufacturing of your innovative nanotech components and products.
Solutions
Use one of imec’s mature technologies for groundbreaking applications across a multitude of industries such as healthcare, agriculture and Industry 4.0.
Venturing and startups
Kick-start your business. Launch or expand your tech company by drawing on the funds and knowhow of imec’s ecosystem of tailored venturing support.
/Job opportunities/Fulltime doctoraatsbeurs (4 jaar) voor ERC-project over Digitaal Welzijn

Fulltime doctoraatsbeurs (4 jaar) voor ERC-project over Digitaal Welzijn

PhD - Gent | More than two weeks ago

Deelproject A: Digitaal Welzijn modelleren met Intensieve Longitudinale Data.

Onderzoeksgroep imec-mict-UGent aan de Universiteit Gent

De onderzoeksgroep imec-mict-UGent aan de Universiteit Gent kijkt uit naar kandidaturen (m/v/x) voor een voltijdse, 4-jarige doctoraatsbeurs in het kader van het ERC-project “Digital Wellbeing in a Culture of Ubiquitous Connectivity: Towards a Dynamic Pathway Model [DISCONNECT]”. De kandidaat zal meewerken aan subproject A van het DISCONNECT-project. In dit deelproject onderzoeken we of we mensen hun ervaringen van digitaal welzijn kunnen modelleren als een dynamisch systeem waarin de voor- en nadelen van digitale connectiviteit met elkaar in balans staan. Om dit model te toetsen, verzamelen en analyseren we intensieve longitudinale data.

Over het project

Moderne communicatie- en informatietechnologieën zoals smartphones, laptops en slimme horloges zorgen ervoor dat we altijd en overal verbonden zijn. Dat biedt zowel kansen als risico’s voor ons welzijn: Enerzijds ondersteunen deze technologieën ons bij het organiseren van ons dagelijks leven en bij het bereiken van onze persoonlijke doelen. Anderzijds vragen ze soms ongewenst onze aandacht, en ervaren we druk om altijd ‘aan te staan’. Deze paradox leidt tot een nieuwe uitdaging: Hoe kunnen we een gezonde balans vinden tussen onze tijd online en offline? Het DISCONNECT-project, een grootschalig onderzoek gefinancierd door de Europese Onderzoeksraad en geleid door prof. dr. Mariek Vanden Abeele, gaat op zoek naar het antwoord op deze vraag door gebruik te maken van innovatieve onderzoeksmethoden. Deze vacature betreft deelproject A. In deelproject A worden bij 700 Vlamingen intensieve longitudinale data verzameld door smartphone- en laptopgebruik te loggen en meerdere keren per dag korte vragenlijstjes af te nemen. Deze data worden vervolgens gecombineerd met klassieke surveydata om zo dynamische, persoonsspecifieke modellen te bouwen die helpen verklaren wanneer iemand (een gebrek aan) digitaal welzijn ervaart, en welke rol persoonskenmerken, technologische factoren en contextuele factoren spelen in deze ervaring. Meer informatie over het project vind je hier.

Inhoud van de functie 

Je zal ingeschakeld worden in een interdisciplinair team, waarin jouw taak bestaat uit het modelleren van de verzamelde intensieve longitudinale data om verdere inzichten te vergaren over digitaal welzijn. Je schoolt jezelf bij in het gebruik van state-of-the-art statistische en computerwetenschappelijke analysetechnieken, waaronder netwerkanalyse en machine learning, die je vervolgens toepast binnen het project. Je ontwikkelt een theoretisch kader, draagt actief bij aan de dataverzameling, schrijft wetenschappelijke artikelen en neemt deel aan (inter-)nationale wetenschappelijke congressen. Daarnaast wordt verwacht dat je een doctoraal proefschrift afwerkt op basis van het gevoerde onderzoek. Tot slot, neem je deel aan de dagelijkse werking van het ERC-team, de onderzoeksgroep imec-mict-UGent, en de vakgroep Communicatiewetenschappen. Na het succesvol afronden van het proefschrift heb je vaardigheden ontwikkeld die je op de kaart zetten als ‘computational social scientist’. 

Profiel van de kandidaat

 • Je hebt een universitair masterdiploma in de communicatiewetenschappen, psychologie, of sociologie met een uitgesproken interesse in statistische en computerwetenschappelijke analysetechnieken. Andere masteropleidingen komen ook in aanmerking (bv. Informatiekunde, Data Science) indien je voldoende kennis van, ervaring met of interesse in het onderzoeksdomein kan aantonen. Ook laatstejaarsstudenten kunnen kandideren.
 • Je bent een excellente en gemotiveerde onderzoeker met een sterk analytisch vermogen. Je hebt een streepje voor als je reeds methoden en technieken beheerst voor het verzamelen en analyseren van intensieve longitudinale data, en/of R, Python of een andere programmeertaal beheerst.
 • Je hebt een grondige kennis van het Engels, en beheerst de beginselen van het academisch Engels. 
 • Je toont zin voor initiatief, en bent in staat om binnen de krijtlijnen van het onderzoeksproject zelfstandig een eigen onderzoekslijn uit te bouwen en op te volgen.
 • Je bent communicatief, kan goed in teamverband werken, en bent in staat om constructieve feedback te geven, alsook te ontvangen en om te zetten in je werk.  
 • Je vindt het een leuk om ook betrokken te zijn bij het onderzoek van de andere teamleden.
 • Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken. Op momenten waarop het project veel energie vraagt, kan je jezelf en anderen motiveren.

Aanbod 

We bieden je een voltijdse doctoraatsbeurs aan voor een periode van maximaal vier jaar. Indiensttreding wordt voorzien ten vroegste op 1 september 2021.


Opgelet: Als je reeds eerder als bursaal of als assistent hebt gewerkt aan een Vlaamse universiteit, kan dit gevolgen hebben voor je aanstelling.

Naast de doctoraatsbeurs kan je ook rekenen op een aantal voordelen, zoals 38 dagen vakantieverlof per kalenderjaar, een breed opleidings- en vormingsaanbod, een fietsvergoeding, terugbetaling van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen, kan je vinden op de UGent website

Je zal werken in een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving. Je werkt in het gloednieuwe gebouw ‘De Krook’ in Gent, een plek waar kennis, creativiteit en ondernemen centraal staan.

Procedure

We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 30 juni 2021 om 23u59. Voeg volgende documenten in 1 bestand samen en mail ze naar jobs.mict@ugent.be

 • Een motivatiebrief
 • Een CV, waarin je de naam en contactgegevens vermeld van 2 personen die we als referent mogen contacteren
 • Een kopie van je diploma’s
 • Een scan van de individuele studieresultaten voor alle studiejaren
 • Een document waaruit je schrijfvaardigheid blijkt (bvb. een paper, je thesis of scriptie)  

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren. 

Voor bijkomende informatie over het project kan je contact opnemen met promotor Prof. dr. Mariek Vanden Abeele via mariek.vandenabeele@ugent.be  

Meer informatie over de imec onderzoeksgroep mict  is te vinden op www.mict.be