CMOS: advanced and beyond
Discover why imec is the premier R&D center for advanced logic & memory devices.
Connected health solutions
Explore the technologies that will power tomorrow’s wearable, implantable, ingestible and non-contact devices.
Life sciences
See how imec brings the power of chip technology to the world of healthcare.
Sensor solutions for IoT
Dive into innovative solutions for sensor networks, high speed networks and sensor technologies.
Artificial intelligence
Explore the possibilities and technologies of AI.
More expertises
Discover all our expertises.
Research
Be the first to reap the benefits of imec’s research by joining one of our programs or starting an exclusive bilateral collaboration.
Development
Build on our expertise for the design, prototyping and low-volume manufacturing of your innovative nanotech components and products.
Solutions
Use one of imec’s mature technologies for groundbreaking applications across a multitude of industries such as healthcare, agriculture and Industry 4.0.
Venturing and startups
Kick-start your business. Launch or expand your tech company by drawing on the funds and knowhow of imec’s ecosystem of tailored venturing support.
/Job opportunities/Fulltime doctoraatsbeurs (4 jaar) voor ERC-project over Digitaal Welzijn

Fulltime doctoraatsbeurs (4 jaar) voor ERC-project over Digitaal Welzijn

PhD - Gent | More than two weeks ago

Deelproject B: Een digitaal-etnografische benadering van hoe mensen digitaal welzijn ervaren.

Onderzoeksgroep imec-mict-UGent aan de Universiteit Gent

De onderzoeksgroep imec-mict-UGent aan de Universiteit Gent kijkt uit naar kandidaturen (m/v/x) voor een voltijdse, 4-jarige doctoraatsbeurs in het kader van het ERC-project “Digital Wellbeing in a Culture of Ubiquitous Connectivity: Towards a Dynamic Pathway Model [DISCONNECT]”. De kandidaat zal meewerken aan subproject B van het DISCONNECT-project. In dit deelproject volgen we mensen van nabij om meer te weten te komen over wat digitaal welzijn voor hen betekent, en wat hen helpt en hindert in het vinden van een gezonde balans tussen connectiviteit en disconnectie. Hiertoe observeren en interviewen we mensen in hun dagelijks leven. 

Over het project

Moderne communicatie- en informatietechnologieën zoals smartphones, laptops en slimme horloges zorgen ervoor dat we altijd en overal verbonden zijn. Dat biedt zowel kansen als risico’s voor ons welzijn: Enerzijds ondersteunen deze technologieën ons bij het organiseren van ons dagelijks leven en bij het bereiken van onze persoonlijke doelen. Anderzijds vragen ze soms ongewenst onze aandacht, en ervaren we druk om altijd ‘aan te staan’. Deze paradox leidt tot een nieuwe uitdaging: Hoe kunnen we een gezonde balans vinden tussen onze tijd online en offline? Het DISCONNECT-project, een grootschalig onderzoek gefinancierd door de Europese Onderzoeksraad en geleid door Prof. dr. Mariek Vanden Abeele, gaat op zoek naar het antwoord op deze vraag door gebruik te maken van innovatieve onderzoeksmethoden. Deze vacature betreft deelproject B. In dit deelproject volgen we 30 Vlamingen gedurende 2 jaar van nabij door middel van een etnografische benadering: We verzamelen informatie over hun smartphone- en laptopgebruik, maar we brengen ook regelmatig langere periodes door in het bijzijn van de deelnemers (participerende observatie) om zo beter zicht te krijgen op de rol die digitale media spelen in hun leven, en gaan met hen in gesprek over hun data. Door middel van triangulatie, trachten we inzicht te verwerven in wanneer mensen (een gebrek aan) digitaal welzijn ervaren, en welke factoren meespelen in het tot stand komen van deze ervaringen. Meer informatie over het project vind je hier

Inhoud van de functie 

Je zal ingeschakeld worden in een interdisciplinair team, waarin jouw taak bestaat uit het analyseren van kwalitatieve data die je verzamelt bij een kleine groep van Vlaamse volwassenen. Je schoolt jezelf bij in zowel klassieke als innovatieve digitaal-etnografische onderzoeksmethoden zoals het uitvoeren van participerende observaties en interviews, maar ook in hoe je digitale data (log data) kan benutten om inzichten te verwerven, die je vervolgens toepast binnen het project. Je draagt bij aan de ontwikkeling van een gedeeld/overkoepelend theoretisch kader, draagt actief bij aan de dataverzameling, schrijft wetenschappelijke artikelen en neemt deel aan (inter-)nationale wetenschappelijke congressen. Daarnaast wordt verwacht dat je een doctoraal proefschrift afwerkt op basis van het gevoerde onderzoek. Tot slot, neem je deel aan de dagelijkse werking van het ERC-team, de onderzoeksgroep imec-mict, en de vakgroep Communicatiewetenschappen. Na het succesvol afronden van het proefschrift, heb je vaardigheden ontwikkeld die je op de kaart zetten als ‘digital ethnographer’. 

Profiel van de kandidaat

 • Je hebt een universitair masterdiploma in de communicatiewetenschappen,  antropologie, of sociologie met een uitgesproken interesse in etnografische onderzoeksmethoden. Andere masteropleidingen komen eveneens in aanmerking (bv. psychologie) indien je voldoende kennis van het onderzoeksdomein en relevante onderzoekservaringen en/of -interesses hebt. Ook laatstejaarsstudenten kunnen kandideren.
 • Je bent een excellente en gemotiveerde onderzoeker met een sterk analytisch vermogen. Je hebt een streepje voor als je reeds methoden en technieken beheerst voor het verzamelen en analyseren van kwalitatieve data. 
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en Engels, en beheerst de beginselen van het academisch Engels. 
 • Je toont zin voor initiatief, en bent in staat om binnen de krijtlijnen van het onderzoeksproject zelfstandig een eigen onderzoekslijn uit te bouwen en op te volgen.
 • Je bent communicatief, kan goed in teamverband werken, en bent in staat om constructieve feedback te geven, alsook te ontvangen en om de feedback om te zetten in je werk.  
 • Je vindt het leuk om ook betrokken te zijn bij het onderzoek van de andere teamleden, ook al is het methodologisch erg verschillend.
 • Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken. Op momenten waarop het project veel energie vraagt, kan je jezelf en anderen motiveren.

Aanbod 

We bieden je een voltijdse doctoraatsbeurs aan voor een periode van maximaal vier jaar. Indiensttreding wordt voorzien ten vroegste op 1 september 2021.

Opgelet: Als je reeds eerder als bursaal of als assistent hebt gewerkt aan een Vlaamse universiteit, kan dit gevolgen hebben voor je aanstelling.

Naast de doctoraatsbeurs kan je ook rekenen op een aantal voordelen, zoals 38 dagen vakantieverlof per kalenderjaar, een breed opleidings- en vormingsaanbod, een fietsvergoeding, terugbetaling van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen, kan je vinden op de UGent website

Je zal werken in een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving. Je werkt in het gloednieuwe gebouw ‘De Krook’ in Gent, een plek waar kennis, creativiteit en ondernemen centraal staan.

Procedure

We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 30 juni 2021 om 23u59. Voeg volgende documenten in 1 bestand samen en mail ze naar jobs.mict@ugent.be

 • Een motivatiebrief.
 • Een cv, waarin je de naam en contactgegevens vermeld van 2 personen die we als referent mogen contacteren.
 • Een kopie van je diploma’s.
 •  Een scan van de individuele studieresultaten voor alle studiejaren.
 • Een document waaruit je schrijfvaardigheid blijkt (bvb. een paper, je thesis of scriptie).  

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren. 

Voor bijkomende informatie over het project kan je contact opnemen met promotor Prof. dr. Mariek Vanden Abeele via mariek.vandenabeele@ugent.be  

Meer informatie over de imec onderzoeksgroep mict is te vinden op www.mict.be