/Vacature doctoraatsbursaal wiskundige algoritmen en netwerktheorie

Vacature doctoraatsbursaal wiskundige algoritmen en netwerktheorie

Gent | More than two weeks ago

IDLab 

De onderzoeksgroep IDLab (Internet Technology and Data Science Lab, www.idlab.ugent.be) is 1 van de onderzoeksgroepen aan de faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur van de Universiteit Gent. Het is eveneens een deel van IMEC (www.imec.be). Binnen IDLab is er een onderzoekseenheid die werkt aan graaf-theoretische en wiskundige aspecten van netwerken in de breedste zin van het woord: we werken in het domein van ICT netwerken, transport en logistiek, bio-informatica, enz.… Idealiter heeft de helft van ons een diploma in de ingenieurswetenschappen, en de andere helft een diploma in de wiskunde, fysica of informatica. Onderzoek in deze groep kan leiden tot een doctoraat in de ingenieurswetenschappen.

Het onderzoek is gericht op wetenschappelijke innovatie en valorisatie, en onderzoeksprojecten worden vaak uitgevoerd in nauwe samenwerking met de industrie. In deze projecten is een goede en fundamentele wetenschappelijke analyse van het voorliggende probleem altijd noodzakelijk, hetgeen diep wiskundig inzicht en de bijhorende competenties vereist. De kernuitdaging is steeds om een goed wetenschappelijk model van het probleem op te stellen, en dan te werken naar een goede oplossing vanuit een toegepast perspectief.

Als wetenschapper werken in deze omgeving binnen IDLab is een zeer verrijkende ervaring. Je doet een grote hoeveelheid ervaring op binnen verschillende toepassingsdomeinen en de stimulerende interdisciplinaire omgeving van IMEC laat je toe om samen te werken met belangrijke spelers in het domein, hetgeen je waardevolle kennis en inzichten in de sector geeft. We werken met zeer diverse partners uit de industrie en de overheid: grote bedrijven zoals Arcelor-Mittal, Proximus, Western Digital, Nokia, Telenet; kleine en middelgrote ondernemingen zoals Androme, Be-Mobile, Comsof, DigiPolis, OneAccess, Televic, ZapFi; maar ook organisaties en instituten zoals De Lijn, Stad Gent, Farys, verschillende ziekenhuizen enz...

Het onderzoeksdomein DNA (afkorting voor “Design of Networking Algorithms”) bestudeert datastructuren en algoritmen voor netwerken in de breedste zin van het woord: van sociale netwerken over biologische netwerken tot transport netwerken.
Inderdaad, de groep startte met onderzoek naar telecommunicatie-netwerk-algoritmen, maar vond snel innovatieve manieren om deze technieken toe te passen op andere netwerk-gerelateerde domeinen. Vanuit een theoretisch standpunt gezien zijn de datastructuren en algoritmen dezelfde, en bijgevolg wordt de expertise van de groep en de bijhorende software sterk gewaardeerd in zeer uiteenlopende academische evenals industriële omgevingen.

De focus ligt in het onderzoek naar en de ontwikkeling van zeer performante code, die geavanceerde datastructuren combineert met gesofisticeerde algoritmen, en het uitbouwen van eigen code-bibliotheken om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden en de grenzen van de wetenschap te verleggen. Vandaar zijn we op zoek naar onderzoekers die in staat zijn om zowel theoretische als pragmatische vaardigheden samen te brengen, om de resultaten toe te passen in de industrie.

Wat ga jij doen

 • Je doet wetenschappelijk onderzoek in het domein van algoritmen en grafentheorie.
 • Je verwerft uitgebreide kennis over wiskundige algoritmen, specifiek in het domein van graaf-algoritmen. Dit gebeurt zowel door literatuurstudies van wetenschappelijke publicaties als door vergaderingen met collega’s met technische kennis en achtergrond. Daarnaast zal het volgen van specifieke cursussen in de faculteit jouw visie verbreden.
 • Je bent betrokken bij het ontwerp en de analyse van nieuwe datastructuren en algoritmen met toepassingen in verschillende domeinen zoals transport en logistiek, bio-informatica, enz.…
 • Je implementeert jouw oplossing en beoordeelt de kwaliteit van de resultaten. Indien nodig herhaal je de fundamentele analyse en praktische implementatie tot een afdoende oplossing bekomen wordt.
 • Je vertaalt je werk van een puur theoretisch en fundamenteel standpunt naar een praktische oplossing, vaak in samenwerking met de industrie.
 • Je publiceert en presenteert je resultaten op internationale conferenties en in wetenschappelijke tijdschriften.

Wat wij doen voor jou

We bieden een uitdagende, stimulerende en aangename onderzoeksomgeving waar je kan bijdragen tot het oplossen van wiskundige problemen met een duidelijke wetenschappelijke, maatschappelijke en economische waarde. Het werk wordt vaak uitgevoerd in samenwerking met industriële partners. We voorzien in een competitieve verloning en de mogelijkheid tot het halen van een doctoraat in de ingenieurswetenschappen. Je zal een doctoraatsbeurs ontvangen met tijdelijke tewerkstelling en jaarlijkse evaluatie (beursovereenkomst 1+3 jaar).

Wie ben jij

We zoeken kandidaten met de volgende kwalificaties en vaardigheden:

 • Houder van een universitair diploma in de richtingen wiskunde, fysica of informatica.
 • Sterke wiskundige capaciteiten.
 • Aangetoonde (vb. studentenproject, thesis, ...) sterke analytische vaardigheden voor het ontwerp van modellen en het analyseren van resultaten.
 • Je kan onafhankelijk werken, hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, en bent in staat om afspraken na te komen met betrekking tot het opleveren van resultaten in onderzoeksprojecten.
 • Je hebt programmeerervaring.

Interesse

Om dit hoogkwalitatieve onderzoek binnen deze IDLab groep verder te zetten kijken we steeds uit naar verstandige en gemotiveerde onderzoekers die graag werken aan fundamentele wetenschappelijke problemen. Als je geïnteresseerd bent in deze positie en jouw profiel komt overeen met de beschrijving contacteer dan Mario.Pickavet@UGent.be en Pieter.Audenaert@UGent.be.


Jouw sollicitatie moet jouw motivatiebrief, CV en puntenbriefjes bevatten, alle in PDF. Onvolledige sollicitaties worden niet weerhouden.

Who we are
Accept marketing-cookies to view this content.
Cookie settings
imec's cleanroom
Accept marketing-cookies to view this content.
Cookie settings

Send this job to your email